Aşı Takvimi

Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi – 2013

Doğumda 1. Ayın Sonu 2. Ayın Sonu 4. Ayın Sonu 6. Ayın Sonu 12. Ayın Sonu 18. Ayın Sonu 24. Ayın Sonu İlköğretim 1. Sınıf İlköğretim 8. Sınıf
Hep-B I II III
BCG (Verem) I
DaBT-İPA-Hib I II III R
KPA I II III R
KKK I R
DaBT-İPA R
OPA I II
Td R
Hep-A I II
Su Çiçeği I

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)
KPA: Konjuge Pnömokok Aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
DaBT-İPA: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio (Dörtlü Karma Aşı)
OPA: Oral Polio Aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)

Aşı Takvimindeki tüm aşılar ücretsizdir.

Referans :
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu web sitesi, “Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz”, http://www.thsk.gov.tr/tr/index.php/haberler/411-asiyla-hastaliklari-asiyoruz, erişim tarihi: 20.11.2012

 

Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönelik kesin bilgi içermemektedir.